“ฟิวเจอร์พาร์ค” จัดงาน WISDOM MARKET #Farm in The City
ยกฟาร์มมาไว้ในห้าง

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ชวนชม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพคับฟาร์ม ในงาน WISDOM MARKET #Farm in The City ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณชั้น 2 ฝั่งสเปลล์

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน  WISDOM MARKET #Farm in The City ยกฟาร์มมาไว้ในห้าง!

ชวนชมนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักสดจากฟาร์ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มากมาย และพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อป ทุกเสาร์ (13.00 น. และ 16.00 น.)

  • วันที่ 11 มิ.ย. 65 เลี้ยงไส้เดือน
  • วันที่ 18 มิ.ย. / 9 ก.ค. 65 เพาะเห็ดฟางในตะกร้า
  • วันที่ 25 มิ.ย. / 16 ก.ค. / 23 ก.ค. 65 ปลูกผักข้างกระสอบ
  • วันที่ 2 ก.ค. 65 ขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น

พิเศษ ช้อปครบ 200 บาท รับฟรี! Gift Voucher บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์+กระเป๋า WISDOM FARM (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)

พบกับงานดีๆ และกิจกรรมมากมาย ในงาน WISDOM MARKET #Farm in The City ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณชั้น 2 ฝั่งสเปลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและ สเปลล์

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.