กรมวิชาการเกษตรตอกย้ำมาตรการ GMP plus เฉียบ
สร้างความเชื่อมั่นทุเรียนไทยปลอดภัยครองใจตลาดจีน

กรมวิชาการเกษตร ชูมาตรการ GMP plus แกร่งเสริมความมั่นใจทุเรียนไทยไร้เชื้อโควิด  ชงเอกอัครราชทูตจีนลุยสวนและโรงคัดบรรจุพิสูจน์ทุเรียนไทยยืนหนึ่งทั้งคุณภาพและความปลอดภัย  โชว์ผลงานปริมาณส่งออกปี 65 แซงหน้าปี 64  แค่ 4 เดือนกว่าทะลุ 4 แสนตัน 

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลการใช้มาตรการ GMP plus ซึ่งเป็นมาตรการที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี  กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำขึ้นและขอความร่วมมือให้โรงคัดบรรจุได้นำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด 19  ปนเปื้อนไปกับตู้สินค้า บรรจุภัณฑ์ และผลไม้ เพราะหากมีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 สินค้าจะถูกทำลายหรือถูกระงับการส่งออก ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกผลไม้ของไทยอย่างมาก ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาการส่งออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศจีนจนทำให้สถานการณ์การส่งออกทุเรียนไปจีนเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างรายได้เข้าประเทศทำลายสถิติการส่งออกในปี 2564 โดยฤดูกาลปี 2565 มีปริมาณการส่งออกระหว่าง 1 ก.พ. – 5 มิ.ย. 2565 มีปริมาณ 433,809.92 ตัน ในขณะที่ปี 2564 มีปริมาณการส่งออกเพียง 425,000 ตัน

ดังนั้น เพื่อย้ำความมั่นใจในมาตรการ GMP Plus ของไทย กรมวิชาการเกษตรจึงได้เชิญนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทุเรียนของโรงคัดบรรจุ อาทิ กระบวนการรับสินค้า การคัดทุเรียน การตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบศัตรูพืช การตรวจสอบความแก่ของทุเรียนในห้องปฏิบัติการของโรงคัดบรรจุ การบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมชมการสาธิตการตรวจศัตรูพืชกักกัน และการปิดตู้โดยใช้ซีลผนึกตู้ของกรมวิชาการเกษตร รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน และการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุตามมาตรการ GAP และ GMP Plus ก่อนส่งออกไปยังจีนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

 “กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ริเริ่มดำเนินการสร้างการรับรู้ตามมาตรการ GMP Plus พร้อมกับได้ควบคุมกำกับดูแลและกำชับให้โรงคัดบรรจุ เจ้าของสวน และผู้ส่งออกผลไม้ทำการฆ่าเชื้อและตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 ในทุเรียนที่ส่งออกไปจีนภายใต้มาตรการ GMP plus อย่างเคร่งครัด  ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผลไม้ส่งออกของไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามมาตรการ Zero Covid ของจีน ซึ่งช่วยรักษาตลาดนำเข้าทุเรียนอันดับ 1 ของไทยไว้ด้วย” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *