ธพว. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ดันเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ BCG Model
รวมพลังพันธมิตรพาเข้าถึง “เงินทุนคู่พัฒนา”หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ธพว. ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของรัฐบาล เดินหน้าผลักดันเอสเอ็มอีไทยยกระดับธุรกิจตามแนวทาง BCG Model ประสานพลังหน่วยงานพันธมิตร พาเข้าถึงแหล่งทุน “สินเชื่อ BCG Loan” วงเงิน 1,000 ล้านบาท ควบคู่กับเติมความรู้ผ่าน “โปรแกรมพัฒนา” ติดปีกเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า โลกแห่งอนาคตจะมุ่งแข่งขันด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม รัฐบาลจึงกำหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ “BCG Model” (Bio-Circular-Green Economy) โดยให้ความสำคัญสูงสุดยกเป็น “วาระแห่งชาติ” ดังนั้น ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย ขานรับนโยบายรัฐบาล และพัฒนาสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืนตามกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment , Social and Governance : ESG) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ สร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าถึง “เงินทุน” คู่ “การพัฒนา” สามารถนำแนวทาง BCG Model ไปปรับใช้ในธุรกิจ อันจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างสูงสุด : อ่านต่อได้ที่ https://www.smebank.co.th/news/detail/1555

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.