กรีนไลฟ์พลัสขยายผลการทำงาน ร่วมโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ

นิตยสาร กรีนไลฟ์พลัส นำโดย นายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการ และทีมงานเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า โดยมีทาง คุณสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ และทีมเจ้าหน้าที่ให้การแนะนำพร้อมทั้งพาคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เพื่อร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมสร้างความสมดุลย์ให้กับพื้นที่ป่าและสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า

คุณสังวาลย์ แสงสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสหัวหน้าเขตข้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ

โดยเฉพาะช้างป่าที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่มาทำลายข้าวของและพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านรวมถึงการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

และที่นี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากและกำลังจะสูญพันธุ์หลายชนิดเพื่อนำคืนสู่ป่าถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายใว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสีเขียว ซึ่งโครงการดังหล่าวจะจัดขึ้นในวันที่2กันยายนนี้

นายบุรินทร์ ลาดล่าย
ประธานกรรมการ นิตยสาร กรีนไลฟ์พลัส

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.