BAM มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือชาวชุมชนบ่อนไก่

นายดนัย  ด้วงเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 2,016 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ พระราม 4 โดยมี นางมาศวัลย์  ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ เขตปทุมวัน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.