มนัญญา เปิดตัว “คลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่”

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่ “ (DOA Mobile Clinic) ให้บริการเกษตรกรแบบเชิงรุก อำนวยความสะดวกนอกสถานที่ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางภายใต้หลัก ตลาดนำ การวิจัย สร้างมูลค่าเกษตร 1 ล้านล้าน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมงาน เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่ “ (DOA Mobile Clinic)  ณ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

โดยวันนี้ เป็นการเปิดตัวทางการครั้งแรกของคลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่  (DOA Mobile Clinic) เพื่อให้บริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ GAP Plus การต่ออายุใบรับรอง แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชและโรคพืช  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะขยายการอำนวยความสะดวก คลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่  (DOA Mobile Clinic)  สำหรับบริการพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ต่อไป

พร้อมกันนี้ในงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบต้นกัญชาภายใต้โครงการการผลิตกัญชากัญชง 1 ล้านต้นเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และในครัวเรือน  สำหรับ ประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้ลงทะเบียนขอรับต้นกล้ากัญชากับกรมวิชาการเกษตร ด้วย

รวมทั้ง ได้มอบพืชพันธุ์ดี ได้แก่ ต้นฟ้าทลายโจรจำนวน 300 ต้น ต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จำนวน 300 ต้น ต้นไผ่ซางหม่นจำนวน 50 ต้น ต้นมะนาวตาฮิติจำนวน 100 ต้น ต้นอโวคาโดจำนวน 200 ต้น ท่อนพันธุ์อ้อยคันน้ำศรีสำโรง1 จำนวน 150 มัด และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร อาทิกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์พิจิตร 1 ผักบุ้งพันธุ์พิจิตร 1 อัญชันเทพรัตน์ไพลิน 63 ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3 และเมล็ดพันธุ์พืชไร่ อาทิ ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 5

นอกจากนี้ยังได้มอบมอบปัจจัยการผลิต สารชีวภัณฑ์ และ ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟส ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ของกรมวิชาการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวน 400 ราย

ทั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร เพื่อเข้าตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องการจัดจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรตามนโยบาย รมช.กษ. ยกระดับ “สารวัตรเกษตร” เป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่สามารถให้คำแนะนำตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องในการจัดจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีกับผู้ประกอบการด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *