“ซัคเซสมอร์” ร่วมยินดีกับ 3 นักธุรกิจดีเด่นแห่งปีในงาน TDSA AWARD 2022

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM  ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 นักธุรกิจดีเด่นนางสาวกัญญรัตน์ เกตุพิบูลย์ นายวเรศชัย อ่อนทรัพย์ และภัคภณ ค่ายสงคราม ที่ได้รับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่น ในงาน TDSA AWARD  2022 ซึ่งจัดโดยสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจขายตรงไทยที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการยกระดับ และสร้างกำลังใจให้กับนักธุรกิจที่สนใจในธุรกิจลักษณะเครือข่ายขายตรง (“MLM”) ถือเป็นกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมในระยะยาวต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *