กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี โดย นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในฐานะผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2564 โดยที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้มอบกังหันลมเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *