เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ
โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑๙

“จอมปราชญ์แห่งพลังงาน” ณ โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.เพชรบุรี ร่วมเรียนรู้การแก้ปัญหา ด้วยปัญหา  และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระราชา การสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNSDG  เพื่อนำไปบูรณาการ พัฒนา และปรับใช้ในชิวิตประจำวัน

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๑๙  จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี   สำหรับครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ณ โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร  จ.เพชรบุรี

ในวันเสาร์ที่ 23  – วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565  ณ โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซล     ครบวงจร จ.เพชรบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333            FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *