กฟผ.-อพวช. จับมือปั้นเยาวชนนักสื่อสารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม “EGAT Green Learning Academy” รุ่นแรก ประจำปี 2565 เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้านักสื่อสารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเยาวชนตระหนักคุณค่าของพลังงาน มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมพัฒนาทักษะในการเป็นนักสื่อสารเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม สร้างเครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณครูและนักเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมทั้งสิ้น 128 คน จาก 32 โรงเรียน หลังจากนี้เยาวชนแต่ละทีมจะกลับไปจัดทำคลิปเพื่อประกวดในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานีต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *