เชฟรอนมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 533,268 บาท ให้กับ ศ.เกียรติคุณ  นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ซ้าย) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยยากไร้ ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนบริจาคให้อีกสองเท่าของทุกยอดเงินของพนักงาน รวมยอดบริจาคของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 2.5 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการ “Chevron Humankind” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ รวมแล้วกว่า 22 ล้านบาท

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *