“ตลาดยิ่งเจริญ” ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่
สนับสนุนการจัดงาน “SBAC FRESHY BOY & GIRL 2022” ส่งความสุขสู่สังคมที่ยั่งยืน

นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโสบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานและให้ความร่วมมือสนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ หรือ SBAC ทั้งวิทยาเขตสะพานใหม่ และนนทบุรี จัดกิจกรรมการประกวด “SBAC FRESHY BOY & GIRL 2022” “Happy Every Day” ส่งความสุขสู่สังคม ที่ยั่งยืนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ชุมชน รวมทั้ง “ตลาดยิ่งเจริญ” โดยมีแนวคิดจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีประสบการณ์จากสถานที่จริง นอกรั้ววิทยาลัยเชื่อมโยง “ตลาดวิถีไทย วิถีชุมชน” มุ่งเน้นบูรณาการอัตลักษณ์ และจุดเด่นในท้องถิ่น สู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม อันเป็นความยั่งยืนสอดคล้องกับสภาวะโลก ณ ตลาดนัด N20 ตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม่) เมื่อเร็วๆนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *