30 ปีโรงพยาบาลพระรามเก้า เราเข้าใจคุณไม่เคยเปลี่ยน แต่เมื่อโลกเปลี่ยน การเข้าถึงการแพทย์จึงจำเป็นต้องปรับตามโลก

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กล่าวในงานครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้าโดยสรุปว่า “เมื่อการดำเนินชีวิตของคนไข้เปลี่ยนไป การเข้าถึงการแพทย์ก็จำเป็นต้องมีการปรับ วิสัยทัศน์สำคัญของการปรับครั้งนี้คือการทำให้โรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นผู้นำด้าน Digital Hospital เพื่อให้โรงพยาบาลพระรามเก้าสามารถให้บริการคนไข้ได้อย่างเป็นเลิศ ตรงกับเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลที่เข้าใจลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง”

สิ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์นี้สำเร็จได้ คือการมีพาร์ทเนอร์ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของคนไข้ที่เปลี่ยนไป หนึ่งในพาร์ตเนอร์หลักของโรงพยาบาลพระรามเก้าคือ บริษัท พีอาร์เอ็กซ์ เมต้าเวิร์ส ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมต่อโลกธุรกิจกับโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ระบบ Telemedicine หรือการรักษากับแพทย์ทางไกลเสมือนจริงเข้ามามีบทบาทและตอบโจทย์คนไข้มากขึ้น ระบบ Telemedicine นี้จะทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันอย่าง real time โดยการใช้ avatar เป็นตัวแทนทั้งในส่วนบุคคลากรทางการแพทย์และคนไข้ ทำให้คู่สนทนาสามารถพูดคุย มองเห็นหน้ากันได้ หรือแม้กระทั้งรู้สึกถึงการสัมผัสได้ในอนาคตด้วยระบบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความรู้สึก

ระบบ Telemecine จะเข้ามาลดขีดจำกัดเรื่องการเดินทาง เวลาการใช้บริการและสถานที่เพื่อใช้บริการ ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาแก่คนไข้ที่เข้ามารับการรักษา เสมือนกับได้เข้ามารับคำปรึกษาจริงเองที่โรงพยาบาล

Metaverse สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคนไข้ได้อีกหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รู้สึกอยากระบายความอึดอัดภายในใจ การมีเพื่อนคุยให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง สามารถทำให้ลดอัตราการฆ่าตัวตายได้ ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะผู้ป่วยที่กลัวที่แคบ กลัวที่สูง หรือกลัวที่มืด การนำเทคโนโลยี Metaverse มาประยุกต์ใช้ก็สามารถช่วยผู้ป่วยประเภทนี้ได้เช่นกัน

การร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระรามเก้า และบริษัทพีอาร์เอ็กซ์ เมต้าเวิร์สครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลพระรามเก้าสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน และกำลังจะก้าวผ่านไปโลกอนาคตโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลและพีอาร์เอ็กซ์ เมต้าเวิร์ส ตามรายละเอียดด้านล่าง
โรงพยาบาลพระรามเก้า https://www.praram9.com/

พีอาร์เอ็กซ์ เมต้าเวิร์ส https://prxmetaverse.io/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *