พาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อน “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เสริมความรู้ด้านการค้าออนไลน์ ผลักดันสินค้าเกษตร ก้าวสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 3 ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โครงการที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทย ให้มีองค์ความรู้รอบด้าน สามารถต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 และ 25-27 กรกฎาคม 2565 (6 วันเต็ม) ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์

 โครงการสัมมนาหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 3 ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทย ให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดยภายในหลักสูตรเป็นการจัดอบรมเน้นการปฏิบัติจริง (Workshop) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ไปกับกูรูชั้นนำระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ด้านการทำการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรภายใน 6 วัน พร้อมขายได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ, การปรับ Mindset, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออก, การสร้าง Content, กฎหมายธุรกิจออนไลน์, เทคนิคการถ่ายภาพ, เทคนิคการ Live สด, การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ Thaitrade.com, Thailandpostmart.com, เศรษฐกิจชีวภาพ (BCG), การทำบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร, การชำระเงิน และการขนส่ง เป็นต้น

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2565 รับเพียง 100 รายเท่านั้น คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทยที่มีสินค้าศักยภาพเป็นของตนเอง 2. จดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือเป็นสมาชิก Young smart farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ในระดับดี ทั้งนี้ จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผ่าน Facebook “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ 093-258-2469 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรสายด่วน 1169 กด 1 และกด 1 (เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *