กรมอุทยานแห่งชาติฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ
ชวนคนรักธรรมชาติกดชัดเตอร์ ส่งภาพเข้าประกวดโครงการ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 28
ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายเผด็จ ลายทอง  ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส (ที่ 3 จากขวา) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) โดย ผศ.ดร.นริศ     ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม โลตัสส์ เอเซีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน (ที่ 2 จากขวา) กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก  วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา (ขวาสุด) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืน องค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) และบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเกิดความรัก ความหวงแหนสัตว์ป่าและป่าไม้ รักษาสมดุลธรรมชาติให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภท ‘สัตว์มีค่า’ ภาพ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประจำปี 2564 แก่ นายกนกศักดิ์ เดชบุญ และ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภท ‘ป่ามีคุณ’ ภาพ Landscape ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564แก่ นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์ อีกด้วย 

ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสัตว์ป่าและความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และผืนป่าในประเทศไทย พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ สามารถส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 ติดตามรายละเอียดโครงการ ฯ ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ และ IG : cp_photocontest  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา โทร. 02-858-6378 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โทร. 0-2579-6666 ต่อ 1641  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *