รพ. กรุงเทพ จัดอบรม CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต

พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” พร้อมสาธิตและอบรมการทำCPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ SIBA  College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *