กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้
กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล
เข้าพบ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมายให้นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล เข้าพบ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯ จ่ายค่าที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และขอให้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็ว

สำหรับการหารือในครั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม พร้อมนำข้อมูลดังกล่าวนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อกำหนดวันประชุม โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้วันที่ 11 ส.ค. 65 ที่จะถึงนี้ เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ ราษฎรเกิดความพึงพอใจ และขอให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นบ้านที่ขอไว้พึ่งพิงจากเกษตรกรต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *