“อายิโนะโมะโต๊ะ” จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต กรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Good Governance :ESG) ภายใต้ปณิธาณการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน โดยมีคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *