กทพ. จัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา

วันนี้ (25กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี​

ายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า การทางพิเศษฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนลดพื้นที่เสี่ยง และจัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย การทางพิเศษฯ จึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ใต้ทางพิเศษขึ้นในวันนี้ กทพ. ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยในการนี้ กทพ. ได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้กับชุมชน โครงการ 2 เมืองทองธานี จำนวน 5 ถัง ชุมชนโครงการ 3 เมืองทองธานี จำนวน 5 ถัง ชุมชนโครงการ 4 เมืองทองธานี จำนวน 5 ถัง ชุมชนโครงการ 5 เมืองทองธานี จำนวน 5 ถัง โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จำนวน 12 ถัง รวมทั้งสิ้น 32 ถัง พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย โต๊ะปิงปอง พร้อมไม้ปิงปอลและลูกปิงปอง จำนวน 6 โต๊ะ ลูกวอลเลย์บอลและลูกฟุตซอล นอกจากนี้ กทพ. ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อีกด้วย

“ กิจกรรมกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขต ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายประมวลรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *