ประชาธิปัตย์เดินหน้าเต็มสูบ
“จุรินทร์-เฉลิมชัย”หารือรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรควางกลยุทธ์ขับเคลื่อนเร่งสร้างผลงานสู่โหมดเลือกตั้งหวังเพิ่มที่นั่งในสภาฯ.

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยวันนี้ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคและ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคได้จัดประชุมหารือแบบดินเนอร์มิตติ้งก์กับรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเกี่ยวกับภารกิจของพรรคหลังเสร็จศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และพัฒนาการทำงานพร้อมกับเร่งสร้างผลงานบนศรัทธาประชาชนของ3กลไกได้แก่ พรรค สภาฯและรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสู่โหมดการเลือกตั้งครั้งหน้า

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ประเมินผลงานการทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลตลอด3ปีที่ผ่านมาว่าทำได้ไวทำได้จริงตามนโยบายที่ประกาศไว้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกร การปฏิรูปภาคเกษตรและการออกโฉนดให้ประชาชนกว่า3แสนราย เป็นต้น ประการสำคัญคือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า23ล้านล้านบาทในช่วง3ปีที่ผ่านมาจากการส่งออกที่เติบโตกว่า17%ในปี2564โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสามารถส่งรายได้กระจายไปถึงครอบครัวเกษตรกร10ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง โดยคาดว่าปี2565จะทำเงินเข้าประเทศอีกไม่น้อยกว่า8ล้านล้านบาททั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหารุ้มเร้านานัปการจากผลกระทบของวิกฤติการณ์โควิด19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ซึ่งที่ประชุมมั่นใจว่าด้วยการทำงานที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพภายใต้แนวทางอุดมการณ์-ทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถเพิ่มที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่าเดิม
สำหรับการประชุมดินเนอร์มิตติ้งก์เมื่อวานนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีเกษตรฯ. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาฯ. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรคภารกิจ นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ผู้อำนวยการพรรค เป็นต้น.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *