วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กทพ. จะทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทาง
ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่าน ฯ ทางเข้า ตู้ฟ้า)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการทดสอบการยกเลิกไม้กั้นและการจ่ายบัตรผ่านทางบนทางพิเศษบูรพาวิถีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

โดยจะเริ่มดำเนินการตามลำดับดังนี้

วันที่ / เวลาด่าน ฯ / ทิศทาง
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.ด่าน ฯ บางปะกง 2            ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.1. ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 2        ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 2. ด่าน ฯ บางบ่อ              ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 3. ด่าน ฯ บางวัว               ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.1. ด่าน ฯ บางนา ก.ม. 6 (ขาออก) ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 2. ด่าน ฯ วงแหวนรอบนอก  ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา) 3. ด่าน ฯ บางพลี 2           ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.1. ด่าน ฯ บางแก้ว             ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 2. ด่าน ฯ บางนา กม.9-3    ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.1. ด่าน ฯ บางพลี 1           ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 2. ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 1      ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.1. ด่าน ฯ เมือง ใหม่บางพลี ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 2. ด่าน ฯ บางเสาธง           ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 3. ด่าน ฯ บางพลีน้อย        ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 4. ด่าน ฯ บางสมัคร           ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 5. ด่าน ฯ บางปะกง 1        ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี) 6. ด่าน ฯ ชลบุรี                  ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

ผู้ใช้ทางสามารถขับผ่านช่องเก็บค่าผ่านทาง ไม่ต้องหยุดรับบัตรและไปชำระค่าผ่านทาง ณ ด่าน ฯ ขาออกได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กทพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา  โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *