เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และศูนย์การค้า แพลทินัม จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ถนนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและและภาคประชาชน 50 เขต จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมาตรฐานสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่นสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น สามารถเล่าเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่น การดึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งสามารถส่งต่อเรื่องราวและความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวออกไปเพื่อตอกย้ำถึงการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสิงห์  ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน คุณอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก คุณกฤติมา นิ่มน้อยผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คุณเพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 50 เขต เข้าร่วมโครงการ ที่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์  ชั้น M เมื่อเร็วๆนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *