ความสำเร็จโครงการ “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการ “ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนำเอาเครื่องมือส่งเสริมการตลาดออนไลน์มาช่วยสนับสนุนในการรักษาฐานลูกค้าลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมรับฟังเสวนาเสวนาหัวข้อ “การยกระดับศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย 8 Startup ชั้นนำของไทยด้านระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  เสวนาหัวข้อ “ความสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพ SME : DBD Service X MARTECH Startup”  และสัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์สุดปัง เพิ่มพลังธุรกิจออนไลน์”  โดย คุณณัฐเศรษฐ  ไตรทิพย์เจริญชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบและสร้างสรรค์ดิจิทัลโซลูชั่น  พร้อมร่วมเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงสินค้าของ SME

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *