เอส แอนด์ พี รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมระดับเอเชีย ประเภท Social Empowerment หรือ การเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นปีที่ 3 และรางวัลประเภท Corporate Sustainability Reporting หรือ การรายงานความยั่งยืนขององค์กร จาก  Enterprise  Asia  ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านพิธีมอบรางวัลออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *