“The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว” จากซัคเซสมอร์
ผนึกกำลังเหล่านักธุรกิจผู้นำสร้างแรงขับเคลื่อนและเติบโตอย่างยั่งยืน

The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ตลอด 9 ปี จนเข้าสู่ปีที่ 10 ซัคเซสมอร์ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และซัคเซสมอร์เป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม Network Marketing ของประเทศไทยที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์รายแรก นับเป็นผู้เล่นตัวจริงในธุรกิจที่พร้อมไปด้วยเหล่านักธุรกิจที่มีคุณภาพ และมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างแท้จริง 

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน “ซัคเซสมอร์” สู่การเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย เมื่อคิดและทำสิ่งใหญ่จะต้องเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจควบคู่กับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส การรวมพลังความเป็นหนึ่งของเหล่าผู้นำในครั้งนี้ สร้าง impact ให้กับอุตสาหกรรม Network Marketing และตอกย้ำความแข็งแกร่งในการก้าวสู่ปีที่ 10 ของซัคเซสมอร์   

แก่นแท้ของธุรกิจซัคเซสมอร์ คือ การพัฒนาคนและเข้าถึงความต้องการของผู้คนให้มากที่สุด เราจึงมีระบบพัฒนาคน ที่เรียกว่า Successmore Leadership Academy หรือ SLA  เป็นระบบพัฒนาคนตั้งแต่วันแรกที่บริษัทเปิด เพราะซัคเซสมอร์รู้ว่าธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคนนั้น จะต้องมีขั้นตอนการปรับ Mindset และปรับ Skillset ร่วมถึงการทำงานอย่างทีมเวิร์ค คือหัวใจสำคัญ และเป็นที่มาของ The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว” เป็นการรวมตัวของผู้นำซัคเซสมอร์เพื่อสร้างระบบหนึ่งเดียวที่ใช้ทั่วโลก“1 System Company by Codemaster” ที่จับมือร่วมกันพัฒนาและสร้างระบบเทรนนิ่ง Successmore Leadership Academy หรือ SLA ให้มีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือ อาทิ Success Tool เครื่องมือและระบบสนับสนุนนักธุรกิจ  Powerful Function การจัดสัมมนาของผู้นำที่สาขาโดยใช้ระบบ SLA3456 เหมือนกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกที่ช่วยพัฒนานักธุรกิจ ประกอบด้วย ;

  • SLA On Tour งานสัมมนาที่เปิดโอกาส และเทรนนิ่งผู้นำแบบเต็มวันจัดที่สาขาของซัคเซสมอร์ โดยคัดเหล่าสุดยอดผู้นำระดับสูงร่วมมือกันจากทั่วประเทศ มาแชร์เคล็ดลับความสำเร็จ วิธีการสร้างรายได้ และตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกิจซัคเซสมอร์
  • SLA Plus งานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค จัดทุก ๆ 4 เดือน ประชุมสัมมนาที่มีการแบ่งปันความสำเร็จจากผู้นำระดับสูงพร้อมจัดแสดงสินค้าสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนวงกว้าง

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากเหล่าขุ่นพลผู้นำทั้ง 4 คน ที่เป็นตัวแทนร่วมแชร์เทคนิคและประสบการณ์ร่วมทั้งโอกาสที่จะพูดถึงความรู้สึกที่อยู่เคียงข้างซัคเซสมอร์เข้าสู่ปีที่ 10   

  • คุณนพรัตน์  ทองศักดิ์  นักธุรกิจระดับ Diamond
  • คุณสว่าง หล่างหลี  นักธุรกิจระดับ Crown Diamond
  • คุณเอกธณัช ผลพูลกิจ นักธุรกิจระดับ Black Diamond
  • คุณสมพล ทองขุนดำ นักธุรกิจระดับ นักธุรกิจระดับ Black Diamond

นอกจากนี้ระบบพัฒนาคน SLA ของซัคเซสมอร์ยังมุ่งเน้นการอบรมและให้ความรู้ในเรื่องของความมุ่งหวัง และตอบโจทย์ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะในแง่เทคโนโลยีที่มาดิสรัปทั้งวิถีชีวิตและการทำงาน รวมถึงโครงสร้างธุรกิจ คนเก่ง ยุคนี้จึงต้องมี Growth Mindset ทักษะจำเป็น ที่จะมาต่อยอดความเก่งนี้ไปได้ไกลกว่าเดิมและร่วมสร้างพลังแรงบันดาลใจควบคู่กับการการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ปรัชญาของซัคเซสมอร์ที่ว่า Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ” 

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “SCM” กล่าวเสริมว่า นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนคือ พลังแกนหลักในการผลักดันของเรา The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว พลังแห่งความแตกต่างในเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยระบบพัฒนาคนเรามั่นใจว่าจะช่วยขยายตลาด SCM ให้เติบโต และเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีนี้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 พร้อมประกาศเดินหน้าการพัฒนาสังคมอย่าง Wellness Wellbeing คือ การเป็นแบรนด์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างโดดเด่นได้ตามเป้าหมายในปี 2565 มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 20% พร้อมทั้งยังรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิในอัตรา 15% ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1.การสร้างพลังแบรนด์ 3.การขับเคลื่อนดิจิทัล 3.การยกระดับความมีประสิทธิผลของระบบงาน ระบบพัฒนาคน และ 4.การบริหารประสบการณ์ที่ประทับใจของลูกค้าได้ครบทุกมิติ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของทั้งนักธุรกิจและลูกค้า เพื่อที่จะเป็นการสร้างแบรนด์ “เลิฟเวอร์”ให้รักและผูกพันธ์กับองค์กรต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *