โครงการ “AIS Go Green ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น กับ กทม.”

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI และเลขาธิการ TBCSD (AIS เป็น 1 ใน 43 สมาชิก TBCSD) ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “AIS Go Green ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น กับ กทม.”พร้อมด้วย คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ตามที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ มีนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ ทาง AIS จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น ด้วยการมอบต้นไม้รวมจำนวน 100,000 ต้นให้แก่กรุงเทพฯ ในโครงการ “AIS Go Green ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น กับ กทม.” โดยโครงการดังกล่าวได้มีแผนงานการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยในวันนี้ได้จัดงาน Kick-off โครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกต้นไม้
ในระยะที่ 1 จำนวน 5,000 ต้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยทาง AIS ในฐานะองค์กรสมาชิก TBCSD ได้เรียนเชิญ TBCSD พร้อมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *