กทพ. Confirm ความปลอดภัยและ เร่งสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฯ ตลอดทั้งเส้น วอนประชาชนเห็นใจที่อาจจะต้องประสบปัญหาจราจร แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เร่งปูพรมก่อสร้างโครงการทางพิเศษ   สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร ทั้ง 5 สัญญา ทั้งโครงการตลอด 24 ชั่วโมงโดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ 33.46 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดร้อยละ 5.14 และ กทพ. ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้างให้รัดกุมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว วอนประชาชนเห็นใจ เพราะอาจทำให้การจราจรหนาแน่นกว่าปกติ

  นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. ได้ประชุมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เพื่อยืนยันมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ/เครื่องจักร ขั้นตอนวิธีการทำงานก่อสร้าง ตลอดจนการการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า โดยมีบริเวณที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้
จุดที่ 1

 • ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 600+000 ถึง กม.12+000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนตุลาคม 2567
  จุดที่ 2
 • ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 600+000 ถึง กม.1+000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือนเมษายน 2567      
  จุดที่ 3
 • ปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณหลังด่านสุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566
 • ปิดและเบี่ยงการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งธนบุรี) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2566
  จุดที่ 4
 • ปิดและเบี่ยงการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งกรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566
   จุดที่ 5
 • ปิดเบี่ยงจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ตั้งแต่เดือนกันยายน2565 ถึง เดือนธันวาคม 2566

ในการนี้ สถิติที่ผ่านมายังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถือได้ว่าเป็น “0 Accident”  และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน กทพ. ได้ Confirm มาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงการจราจรหลายจุดตามที่กล่าวมาอาจจะทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก จึงวอนประชาชนเห็นใจและใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *