พิธีมอบรางวัลในงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่”

ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพรายใหม่” กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และสุขภาพ การ Pitching เพื่อการต่อยอดธุรกิจ โดยมี ดร.ชัยรัตน์  อุทัยพิบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) และผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มศว (ที่3จากขวา) ร่วมงาน ณ ชั้น 5 โรงแรม S 31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *