กรุงเทพประกันชีวิต คว้าเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 ยืนยันความตั้งใจในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนทุกกลุ่ม

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการประกันชีวิตและประกันสุขภาพครบวงจร รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

          นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงเทพประกันชีวิตเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต และการให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการจ้างงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานบริการชุมชนในภูมิลำเนาของตนเองในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ” 

“การดำเนินการในหลายปีที่ผ่านมานอกจากจะสามารถช่วยให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีรายได้สำหรับการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมากลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เข้าปฎิบัติงานในหน่วยงานบริการชุมชนต่าง ๆ ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนในภูมิลำเนาของตนที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย ทำให้ผู้ด้อยโอกาสที่เคยรู้สึกว่าถูกละเลยเหล่านี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่มีส่วนในการร่วมผลักดันและแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ในชุมชนรอบตัวอีกด้วย” นางสาวจุฑารัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

กรุงเทพประกันชีวิตได้มีการจ้างงานผู้พิการทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างโอกาสในอาชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเสมอมา เพื่อความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมมุ่งสู่ Sustainable Happiness ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *