เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบูธสวีเดน
ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของไทย

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทยร่วมกับสถานทูตสวีเดนจัดแสดงผลงานในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค โดยภายในบูธแสดงงานของประเทศสวีเดนได้ถ่ายทอดแนวคิดหลักของงาน “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ผ่านนิทรรศการการจัดการของเสีย – สวีเดนกับการใช้ทรัพยากรแนวใหม่ “Re:waste – how Sweden is rethinking resources” จัดแสดงผลิตภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางที่สวีเดนเลือกเดิน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ทำจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วด้วยการสนับสนุนของพันธมิตรผู้ประกอบการรีไซเคิล ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (เยื่อกระดาษรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มและซีเมนต์) อีโค่บริค อีโคบอร์ด แผ่นหลังคา กระถางต้นไม้ขนาดเล็กและจานรองจากโพลีอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วและวัสดุอื่น ๆ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทยนับเป็นงานในสาขาวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยเป็นงานพิเศษประจำปีที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น (ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม วัตถุประสงค์ของงานคือ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย (อายุต่ำกว่า 16 ปี) ให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งปูทางสำหรับการเรียนรู้ในชั้นอุดมศึกษา และการพัฒนาสายอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ในงานประกอบด้วยการแข่งขันสำหรับนักเรียน การจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทเอกชนและภาครัฐ รวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์มากมายจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *