แอ๊บบี้ เฟอร์นิเจอร์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท แอ๊บบี้ เฟอร์นิเจอร์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับแมวคุณภาพสูง    ภายใต้บริษัท หนิงโปว ซินเซีย โฮลดิ้ง จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จังหวัดระยอง โดยเมื่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานที่มีมาตรฐานสูงและเครื่องจักรที่ทันสมัยแห่งนี้จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

บรรยายภาพ: นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดิน และอาคารอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร. รี วอนฮวา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊บบี้ เฟอร์นิเจอร์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาวนันทนา เกษตรธรรม (ที่ 2 จากขวา) รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอ๊บบี้ เฟอร์นิเจอร์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างพิธีลงนามซื้อขายที่ดิน เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *