สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดระดมความคิดและมุมมองด้านบริหารจัดการ
THAILAND COMPETITIVENESS CONFERENCE 2022 : “Thailand: Fit For The Future?”

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา THAILAND COMPETITIVENESS CONFERENCE 2022 : “Thailand: Fit For The Future?” เปิดเวทีระดมความคิดและมุมมองด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และเจาะลึกมุมมองด้านบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารคน จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรระดับประเทศร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย        ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ – ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *