โครงการ “BRAND’S Young Blood” ปลุกพลังเลือดใหม่!
ชวนเหล่ายังก์เจนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืด BLOOD HERO ลิมิเต็ด ดีไซน์
จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ตัว เท่านั้น

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-22 ปี ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์…
พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รับเสื้อยืด BLOOD HERO จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ตัว เป็นที่ระลึก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด และสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับโรงพยาบาล ทั่วประเทศในช่วงวิกฤต COVID-19

  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิต และสื่อสารองค์กร โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1743, 1752
  • จุดรับและแจกเสื้อ :

ส่วนกลาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ส่วนภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง

หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่งในเขตกรุงเทพฯ (Fixed Station)

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและเยาวชนส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมแบ่งปันให้กับสังคมด้วยการเริ่มบริจาคโลหิต พร้อมกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันทำสิ่งดีๆ และปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *