BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่ โรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง

นายพงศธร มณีพิมพ์  รองผู้จัดการใหญ่ และนายชัชวาล คำนิล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนบน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมผู้บริหารและพนักงาน มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ นายแพทย์ธวัชชัย ปินเครือ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง รวมมูลค่า 300,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วย ซึ่งเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลขาดแคลนและมีความจำเป็น ประกอบด้วย

1. เครื่อง Monitor เพื่อประเมินสัญญาณชีพ จำนวน  3 เครื่อง 

2. หูฟัง Stethoscope จำนวน 2 เครื่อง

3. เครื่องปั่นตกตะกอนทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง

4. ปรอทวัดไข้ จำนวน 2 ชุด 

5.วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

นอกจากนี้ BAM ได้มอบกระบองสะท้อนแสงไฟจราจร ร่มตั้งพื้น และน้ำดื่ม ให้กับ พันตำรวจตรี วิทพร ไชยวณณ์ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ณด่านตรวจฯ สภ.แม่พริก จ.ลำปาง เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจราจรบริการ แก่ประชาชนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *