เบทาโกร มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เราจึงให้การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ระดับโลกด้วย “Sports Sponsorship” มากว่า 2 ทศวรรษ นอกเหนือจากการผลิตอาหารคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง เบทาโกรยังตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีและการออกกำลังกาย ด้วยการสนับสนุนยอดนักกีฬาของไทย ที่เป็นต้นแบบและพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้คนแข็งแรงทั้งกายและใจ พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายของชีวิต และเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *