“อาเจไทย” ผนึกกำลัง “อบต.คลองสระบัว” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมบูรณะมรดกทางประวัติศาสตร์ ณ วัดโคกพระยา จ.อยุธยา

บริษัท อาเจไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ล่าสุด บริษัท อาเจไทย จำกัด ได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างความยั่งยืนให้อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ภายใต้โครงการ “AJE Sustainability” (อาเจ ซัสเทนอะบิลิตี้) ในการเข้าไปบูรณะพื้นที่บริเวณวัดโคกพระยา โบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานประเภทวัดร้าง ขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ ทำให้ในบริเวณวัดโคกพระยารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีเศษขยะ สิ่งปฏิกูลรวมถึงต้นไม้รกร้างอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพประกอบกับในบริเวณติดกับวัดเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมาก ความรกร้างที่ขาดการดูแลอาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนในชุมชนขึ้นได้ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทางอาเจไทยจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเก็บขยะ พร้อมตัดหญ้าและต้นไม้รกร้างบริเวณวัดโคกพระยาและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น โดยงานนี้มีประชาชนในพื้นที่พร้อมบุคคลากรของอาเจไทยและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจาก อบต.คลองสระบัว เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรีไซเคิล อาเจร่วมรักษ์โลก โดยการนำขวดพลาสติกเปล่าชนิดใดก็ได้ มาแลกรับเครื่องดื่มจากอาเจไทยฟรี 1 ขวด ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก สำหรับขวดพลาสติกเปล่าที่ได้รับนั้น ทางอาเจไทย จะนำไปดำเนินการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *