เจียไต๋ คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่น สาขาผู้นำเกษตรไทย สู่ความยั่งยืน”
จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

นายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่น สาขาผู้นำเกษตรไทย สู่ความยั่งยืน” จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยรางวัลนี้ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจในแวดวงการเกษตรของไทย ซึ่งปัจจุบันเจียไต๋ได้ต่อยอดสู่การเป็นโซลูชั่น โพรไวเดอร์ ผลักดันเกษตรยั่งยืน ที่นอกจากการเดินหน้าพัฒนาเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรแล้ว ยังส่งมอบโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตร มอบองค์ความรู้ และเชื่อมโยงตลาด ทั้งยังสนับสนุนให้การเกษตรไทยเป็นเกษตรปลอดภัยที่เต็มเปี่ยมด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *