ข่าวดี! เปิดรับสมัคร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ทั่วประเทศ
โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21

พบกับกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในศตวรรษที่ 21  ครบทุกมิติทั้งการลงพื้นที่และการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม   ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย กับเทคนิคการใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่  Interactive Board game Workshop ตามรอยนวัตกรรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืนระดับสากล UNSDGs และ เครื่องมือ The King’s Journey : Learn English an example of an Invention  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนในโรงเรียน

ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า เรียนรู้แก้ปัญหาดินและน้ำ  หาคำตอบทำอย่างไรพืขเติบโตได้ในดินเค็ม  ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ทำการเกษตร  การทำปุ๋ยหมักแห้งสูตรพระราชทาน พร้อมกิจกรรม “ธรรมดีช่วยเพื่อน” มอบพันธุ์โคให้กับชาวบ้านและปล่อยปลากินพืช   โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21 จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี   สำหรับครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ในวันเสาร์ที่ 17  – วันอาทิตย์ที่ 18  กันยายน  2565 ณ โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดนครราชสีมา     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *