BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

นางนิตยา อุ่นจัตตุรพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วมือถือให้กับ แพทย์หญิงอิสรีย์  จึงสำราญพงศ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม รวมมูลค่า 350,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *