รอง ผอ.สทบ. ลงพื้นที จ.ตาก

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กทบ.และศึกษาพื้นที่ต้นแบบ BCG  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาต จ.ตาก

           นายวิชิต เครือสุข รอง ผอ.สทบ. พร้อมคณะการทำงานศึกษาและพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโมเดลเศาษฐกิจ BCG  ได้ลงพื้นที่ติดตามและศึกษาพื้นที่ต้นแบบ จ.ตาก โดยศีกษา รูปแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (น้ำประปา) พร้อมรับฟังการสรุปรายงานร้านค้า ประชารัฐ ณ กองทุนหมู่บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

           นอกจากนี้ ได้เดินทางลงพื้นที่ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด ในการศึกษาระบบประปาภูเขา ณ กองทุนหมู่บ้านวัง เจ้า หมู่ที่ 1/2  และศึกษาต้นแบบไฟฟ้าพลังน้ำ ณ กองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 เพื่อวางระบบไฟฟ้าพลังน้ำและ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและประชาชน รวมทั้ง ลดต้นทุนการผลิต  ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านกองทุนหมู่บ้านฯ

            โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์  หน.สทบ.สาขา 2 พร้อมทีมงานและเครือช่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับ จังหวัดตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอแม่ระมาด ร่วมสนับสนุนการติดตามศึกษาโมเดลฯ ดังกล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *