รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จัดสัมมนาให้ความรู้ “ภัยร้ายของโรคตับ”

แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์  แพทย์อายุรกรรมทั่วไประบบทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา โดยมี นายแพทย์ พิชญา  นาควัชระ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และ แพทย์หญิงวโรชา มหาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มอบกระเช้าขอบคุณและร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ให้กับประชาชนที่สนใจ ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *