พาณิชย์มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2565
Design Excellence Award 2022 (DEmark)

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2022 (DEmark) พร้อมด้วย น.ส.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่นในสาขาต่างๆ ในปีนี้ จำนวน 90 ราย และรางวัล DEmark Grand Prix จำนวน 11ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทาง Live Streaming บน Facebook page : DEmark’Thailand

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.