ผ่าแผนพลังงาน PDP ฉบับล่าสุดของไทยที่แรก! ที่งาน SETA, Enlit Asia 2022 และ SSA 2022 พร้อมกัน 20-22 ก.ย. นี้ ณ ไบเทค บางนา

กระทรวงพลังงานเตรียมกางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ฉบับล่าสุดครั้งแรก พร้อมเผยข้อมูลเชิงลึกก่อนใคร ที่งาน SETA, Enlit Asia 2022 และ SSA 2022 พร้อมกัน 3 งาน ภายใต้ความร่วมมือของ GAT International และพันธมิตร Clarion Events

ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกและประเด็นสำคัญของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ PDP ฉบับล่าสุด เป็นครั้งแรกก่อนใคร จากผู้แทนกระทรวงพลังงานที่จะนำแผน PDP มาอภิปรายถึงยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยและความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายในด้านการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ ที่จะก้าวเข้ามาเป็นกลุ่มพลังงานหลักในอนาคต

โดยมีเนื้อหาของ PDP ฉบับล่าสุด ทั้ง 6 ประเด็น ที่จะเสวนาภายในงาน ประกอบด้วย
(1) การผลิตไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน (Decarbonised Power Generation) (2) การเสริมความแข็งแกร่งและสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต (Fortifying and Creating a Next-Gen Power Grid)
(3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Electrification of The ASEAN Economy)
(4) ความผันผวนของราคาไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (Electricity Prices Surging due to unexpected Circumstances)
(5) การผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Enabling Renewable Energy to meet RE Targets) และ
(6) แผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (The Roadmap to Net-Zero)

งานประชุมและนิทรรศการทั้ง 3 งานนี้ นับเป็นเวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ Solution ที่เป็นนวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริง รวมถึงยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้มีการอภิปรายและถกกันในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเสรี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสในการขยายเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานจากวิทยากรที่มาจากองค์กรอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำกว่า 200 แห่ง ที่จะหยิบยกประเด็นด้านพลังงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมพลังงานโลกกำลังวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารจาก ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) การไฟฟ้าแห่งเวียดนาม (EVN) และตัวแทนจากภาคเอกชนอีกหลายแห่งทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนั้นภายในงานยังเต็มไปด้วยการจัดบูธแสดงสินค้า บริษัทด้านพลังงานชั้นนำ รวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กว่า 350 บริษัท ที่จะมาแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด รวมถึงพร้อมให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบัน

ไม่พลาดโอกาสเชื่อมต่อทางธุรกิจ และความร่วมมือกับผู้นำด้านพลังงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้ง 3 วันได้เลยตอนนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วพบกันวันที่ 20-22 ก.ย. นี้ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://setaasia.com/registration/
และ www.solarstorageasia.com/registration
https://www.gat.co.th/Solar+StorageAsia2022/promote-september4.html
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/seta.asia/

#Energy #EnergyTransition #smartenergy #Utilities #power #Renewableenergy #Solar

#energystorage #battery #ev #electricvehicle #evinfrastructure #evcharging #hydrogenpower

#futureenergy #gridmodernisation #sustainability #CleanEnergy #zerocarbon #smartenergy

#ASEAN #Asia #Thailand #csg #carboncapture #ceoenergyforum #seta #SETA2022

#solarstorageasia #SOLARSTORAGEASIA #enlitasia #ENLITASIA2022 #ENERGYSTORAGEASIA2022

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *