กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิดชู “อายิโนะโมะโต๊ะ” 10 ปีซ้อน
ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ศุภกิจ บุญศิริ (ที่ 3 จากขวา แถวล่าง) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัล “มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ประจำปี 2565” ให้กับ อุทัย มีแสง (ขวาสุด แถวบน) ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับ “รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” นี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดได้อย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป

โดยกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก ด้วยการบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) หรือ ความพยายามที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 267,000 ตัน หรือ เทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่กว่า 30 ล้านต้น ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ (Renewable Energy) ในกระบวนการผลิต โดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวทาง “เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน” ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการของเรา

Rounded Rectangle: กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (www.ajinomoto.com) ใช้องค์ความรู้ด้านพลังของกรดอะมิโน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคและประชากรสูงวัย และทุ่มเททำงานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก ด้วยคำขวัญองค์กรที่ว่า “กินดี มีสุข” เราได้ติดตามทุกความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ของกรดอะมิโนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมุ่งสู่การเติบโตในอนาคต ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ผ่านนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีสำนักงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทยได้ที่ www.ajinomoto.co.th ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *