ดอยคำ จับมือ พม. และภาคี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตดอนเมือง

“ดอยคำ” ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลกเพื่อประโยชน์-สุขของสังคมโดยรวม ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครกลุ่มเส้นด้าย และภาคีต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตดอนเมืองจำนวน 300 ครัวเรือน มีประชากรผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 1,077 คน จากพื้นที่ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา ชุมชนทำนบร่วมใจ ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ชุมชนสะพานปูน ชุนชนปู่เจ้าสมิงพราย ชุมชนประเสริฐเปรมประชา และชุมชนประชากร 4 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ และติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.