📢งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 “📢🌷สร้าง * เปลี่ยน * โลก”🌱
14-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 6

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าร่วมการจัดบูธในงาน งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี คุณวรวุฒิ กาจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รายงาน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคทั่วไป ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพความเชื่อมั่นธุรกิจรับสร้างบ้านโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมออกงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 45 บริษัท ประกอบไปด้วยบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมถึงสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ตัวอย่างสินค้าฉลากเขียว มาตรฐานวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอรับรองฉลากเขียว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.