เปิดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022
งานสำคัญของอุตสาหกรรมกระดาษระดับภูมิภาค จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

นายจ่อ มิน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน (Mr.Kyaw Min Chairman, Federation of ASEAN Pulp and Paper Industries (FAPPI))  (คนแรกจากขวา) นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย (Mr.Wachara Chinsettawong President, The Thai Pulp and Paper Industries Association (TPPIA))  (คนที่สองจากขวา) นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB (Ms. Thanthaita Inman, Manager of Exhibtion Department, Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) )  (คนแรกจากซ้าย)พร้อมด้วย นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (Mr.Patrapee Chinachoti Co-Chairman, Informa Markets – Thailand) (คนที่สองจากซ้าย)ร่วมกันเปิดงานTissue & Paper Bangkok 2022 งานแสดงสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายการจัดงานฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกระดาษโลก เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *