นิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย SETA 2022

นิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย SETA 2022 งานผลิตไฟฟ้าและระบบส่งกระแสไฟฟ้าแห่งเอเชีย หรือ Enlit Asia 2022 และงานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเอเชีย หรือ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” มีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดมิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.