“รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” Royal Forestry Department (กรมป่าไม้)

วันที่ 18 กันยายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา และอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญที่กรุณามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” ให้กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายท ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ในวาระครบรอบ 126 ปี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *