ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ประเทศไทย เดินหน้าสร้างหลักชัยธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง

หลังจาก ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (Hitachi Energy) ได้ทำการรีแบรนด์ในปีที่ผ่านมา ก้าวที่สำคัญต่อจากนี้ คือ การปักหมุดการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างเต็มตัว นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขยายผลผ่านการสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ในมิติต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030

               จากการพูดคุยกับ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว วันนี้เราได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์ในพื้นที่หลังคาโรงงานเพื่อลดอัตราการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้า มากไปกว่านั้นระบบขนส่งของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมไม่ใช้ยานยนต์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไปสู่ชั้นบรรยากาศ ที่สำคัญเราเดินหน้าลงนามสัญญาคาร์บอนเครดิตกับบริษัทชั้นนำของไทยเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้อย่างครอบคลุมที่สุด

               ดร.วรวุฒิ ขยายความต่อไปว่า เราทำงานกับพาร์ตเนอร์ชั้นนำอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันต่อยอดและขยายผลสู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมองค์กรสู่การทำ Digital transformation และที่สำคัญคือการรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกอนาคต ซึ่งวันนี้ทาง ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ได้พัฒนาโซลูชันต่างๆ ขึ้นมาซึ่งพร้อมใช้งานแล้ว โดยประกอบไปด้วย

  • EconiQTM พอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับโซลูชันทั่ว ไป โดยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญในงาน CIGRE 2022 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ 420-kilovolt (kV) Circuit-Breaker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอไฟฟ้าแรงสูงนี้
  • Grid-eXpandTM  ชุดการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบฉนวนอากาศและฉนวนก๊าซที่ผลิตแบบโมดูลแนวใหม่ ซึ่งได้รับการพัฒนา ประกอบ และทดสอบในโรงงานก่อนการส่งมอบ เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานสําหรับการจัดสรรพลังงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งได้อย่างมาก และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน
  • IdentiQTM โซลูชันระบบดิจิทัลแบบแพ็คคู่ของงานไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (HVDC) มีความโดดเด่นในด้านอํานวยความสะดวกในการประสานงานด้านดิจิทัลแบบข้ามสายงาน เพื่อเร่งขั้นตอนการดําเนินโครงการและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด ที่สำคัญโซลูชันนี้ยังสามารถวิเคราะห์และดูข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านแผงควบคุมที่ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง
  • Lumada Inspection Insights พอร์ตโฟลิโอโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจรที่สามารถตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และการใช้งานสินทรัพย์สําคัญทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • OceaniQTM พอร์ตโฟลิโอด้านนวัตกรรมของบริษัทที่ให้ความสําคัญกับการรับมือความท้าทายของปัญหานอกชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน

               ดร.วรวุฒิ กล่าวย้ำต่อไปว่า โซลูชันดังกล่าวนี้จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน Sustainability 2030 ของบริษัท โดยเรายึดโยงจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SGDs จากทางสหประชาชาติมาเป็นหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งเราได้แบ่งกรอบการทำงานออกเป็นหลัก 4P ซึ่งประกอบไปด้วย Planet หรือการมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม , People มิติของคนเป็นอีกโจทย์สำคัญที่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ , Peaceful เดินหน้าพัฒนาพลังงานสะอาดและก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด และ Partnership วันนี้เราจะไม่สามารถเติบโตได้เพียงลำพังแต่เราต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทั้งสินค้าและบริการรวมถึงขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดร่วมกันเพื่อทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

               และเมื่อถามถึงก้าวเดินต่อจากนี้ ดร.วรวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า “วันนี้พลังงานสะอาดคือสมการสำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสีเขียว ฉะนั้นแล้ววันนี้ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ พร้อมเป็นส่วนสำคัญสู่การสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งนี้ไปสู่อนาคตที่ปราศจากคาร์บอนพร้อมๆกันทั้ง Eco System ”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.